Jag har arbetar sedan 1975 som psykolog först med barn på Hökarängens PBU och på Långbro undoms psykiatriska klinik och sedan vuxenpsykiatri. Först 1981 inom slutenvård St Lars i Lund och därefter psykiatrisk öppenvård i Lund, Eslöv och Trelleborg. Jag var administrativchef för psykiatriska klinik 1988-1993. Jag bildade Psykologkraft 1993 och erhöll vårdavtal med inriktning mot prmärvården. Har också lång erfarenhet inom trauma och katastrof psykogi med internationella uppdrag.

Sedan 1996 är jag teamkoordinator för de nordiska kristeamen för SOS International. Jag har ansvar för krisjour i flera företag. Handleder personal inom vården, krisjour för män /kvinnor och familjevåldsenheter inom polisen.Arbetar med rehabilitering för företag och kommuner