Välkommen till Psykologkraft AB

Psykologkraft AB grundades 1993 av Åke Iwar
 Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, med handledarkompetens i 
psykoterapi och har hypnos, EMDR utbildning.

 Min Psykologmottagning finns i Helsingborg, Kajpromenaden 20 

Under 2018 kommer jag främst fokusera på privata och företagsavtal gällande 
Psykoterapi, samt Handledning och Utbildning kring kriser, trauma, 
sorgeprocessen samt Hot och Vålds händelser.

Psykoterapi, krissamtal, stresshantering är mina främsta behandlings-
metoder. Jag har lång erfarenhet av trauma,sorg, hot och våldsbehandling.

I mina konsultuppdrag till företag och kommuner arbetar jag 
med ledarskapscoaching, rehabilitering, stresshantering,krisberedskap 
och utbildning. Jag handleder socialarbetare, poliser och vårdpersonal 
i frågor om kris- och stresshantering och avlastande samtal i synnerhet 
kring HOT och VÅLD. 
1996-2013 arbetade jag också som koordinator för kristeamen på 
SOS International i Köpenhamn. 
Psykologkraft AB ingår i Competense Compagniets nätverk och har också 
samarbetsavtal med Malmö Universitet samt samverkar med BrolinWestrell
Se gärna LinkedIn

Kontakta mig

Under 2018 kommer jag successivt avveckla mitt vårdavtal Hälsoval Psykoterapi med Region Skåne. Min verksamhet kommer därefter fokucera på privata och företagsavtal gällande Psykoterapi, samt Handledning och Utbildning vid trauma, krishantering, sorge-processer och vid hot och våld händelser

Visa hela inlägget »
Etiketter: 20171228