Välkommen till Psykologkraft AB

Psykologkraft AB grundades 1993 av Åke Iwar
 Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, med handledarkompetens i 
psykoterapi och har hypnos, EMDR utbildning.

 Min Psykologmottagning finns i Helsingborg, Kajpromenaden 20 

Jag fokusera främst på privata och företagsavtal gällande Psykoterapi,       Handledning och Utbildning kring kriser, trauma, sorgeprocessen           samt hot och vålds händelser.

Psykoterapi, krissamtal, stresshantering är mina främsta behandlings-
metoder. Jag har lång erfarenhet av trauma,sorg, hot och våldsbehandling.

I mina konsultuppdrag till företag och kommuner arbetar jag 
med ledarskapscoaching, rehabilitering, stresshantering,krisberedskap 
och utbildning. Jag handleder socialarbetare, poliser och vårdpersonal 
i frågor om kris- och stresshantering och avlastande samtal i synnerhet 
kring HOT och VÅLD. 

Jag föreläser om stress, kris och traumahantering bla på temat om          Goda och sårbara krafter efter Tsunamin

1996-2013 arbetade jag som koordinator för kristeamen på SOS International i Köpenhamn med stort antal krisuppdrag i olika länder 
Psykologkraft AB ingår i Competense Compagniets nätverk och har också 
samarbetsavtal med Malmö Universitet samt samverkar med BrolinWestrell
Se gärna LinkedIn

Kontakta mig

Vårdavtalet Hälsoval Psykoterapi med Region Skåne är från 20181231 avslutat.      Min verksamhet kommer därefter fokucera på privata och företagsavtal gällande Psykoterapi, samt Handledning och Utbildning vid trauma, krishantering, sorge-processer och vid hot och våld händelser

Visa hela inlägget »
Etiketter: 20171228