Välkommen till Psykologkraft AB

Psykologkraft AB grundades 1993 av Åke Iwar
 Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, med 
handledarkompetens i psykoterapi och 
har hypnos, EMDR utbildning.

 OBS Min Psykologmottagning finns på
Norra Rönnebergavägen 317, 261 76 Asmundtorp
mail adress ake.iwar@live.se 
Jag fokuserar främst på privata och företagsavtal 
gällande Psykoterapi,handledning och utbildning 
kring kriser, trauma, sorgeprocessen           
samt hot och vålds händelser.

Psykoterapi, krissamtal, stresshantering är mina främsta 
behandlingsmetoder. Jag har lång erfarenhet av trauma,
sorg,hot och våldsbehandling.

I mina konsultuppdrag till företag och kommuner 
arbetarjag med ledarskapscoaching, rehabilitering, 
stresshanteringkrisberedskap och utbildning. 
Jag handleder socialarbetare, poliser och vårdpersonal
i frågor om kris- och stresshantering och 
avlastande samtal i synnerhet kring HOT och VÅLD. 

Jag föreläser om stress, kris och traumahantering 
bla på temat"Sårbarhet och goda krafter efter Tsunamin"

1996-2013 arbetade jag som koordinator för kristeamen 
på SOS International i Köpenhamn med stort antal 
krisuppdrag i olika länder 
Psykologkraft AB ingår i Competense Compagniets 
nätverk och har också samarbetsavtal med 
Malmö Universitet samt samverkar med 
BrolinWestrell 
Se gärna LinkedIn

Kontakta mig

Mitt krishäfte kostar 40:-+ moms
Förståelse om krisens faser och hur vi kan hantera våra reaktioner.