Välkommen till Psykologkraft AB

Psykologkraft AB grundades 1993 av Åke Iwar
 Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, med handledarkompetens i 
psykoterapi och har hypnos, EMDR utbildning.

 Min Psykologmottagning finns i Helsingborg, Kajpromenaden 20 

Jag fokusera främst på privata och företagsavtal gällande Psykoterapi,       Handledning och Utbildning kring kriser, trauma, sorgeprocessen           samt hot och vålds händelser.

Psykoterapi, krissamtal, stresshantering är mina främsta behandlings-
metoder. Jag har lång erfarenhet av trauma,sorg, hot och våldsbehandling.

I mina konsultuppdrag till företag och kommuner arbetar jag 
med ledarskapscoaching, rehabilitering, stresshantering,krisberedskap 
och utbildning. Jag handleder socialarbetare, poliser och vårdpersonal 
i frågor om kris- och stresshantering och avlastande samtal i synnerhet 
kring HOT och VÅLD. 

Jag föreläser om stress, kris och traumahantering bla på temat om          Goda och sårbara krafter efter Tsunamin

1996-2013 arbetade jag som koordinator för kristeamen på SOS International i Köpenhamn med stort antal krisuppdrag i olika länder 
Psykologkraft AB ingår i Competense Compagniets nätverk och har också 
samarbetsavtal med Malmö Universitet samt samverkar med BrolinWestrell
Se gärna LinkedIn

Kontakta mig

Jag nu 1 nov 2018 avslutat mitt vårdavtal Hälsoval Psykoterapi med Region Skåne. Min verksamhet kommer därefter fokucera på privata och företagsavtal gällande Psykoterapi, samt Handledning och Utbildning vid trauma, krishantering, sorge-processer och vid hot och våld händelser

Visa hela inlägget »
Etiketter: 20171228