Välkommen till Psykologkraft AB

Psykologkraft AB grundades 1993 av Åke Iwar
 Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, med handledarkompetens i 
psykoterapi och har hypnos, EMDR utbildning.

 Min Psykologmottagning finns i Helsingborg, Kajpromenaden 20 

Jag har vårdavtal Hälsoval Psykoterapi 10-25 samtal med Region Skåne  vilket innebär att högkostnadsskydd och frikort gäller. Det nya hälsovaletPsykoterapi ger dig möjlighet att själv välja leg psykoterapeut.                  Du behöver en remiss från din hälsovalda distriktsläkare,vårdcentral 

KBT, psykoterapi, krissamtal, stresshantering är mina främsta behandlings
metoder. Jag har lång erfarenhet av trauma,sorg, hot och våldsbehandling.

I mina konsultuppdrag till företag och kommuner arbetar jag 
med ledarskapscoaching, rehabilitering, stresshantering och krisberedskap. 
Jag handleder socialarbetare, poliser och vårdpersonal i frågor om kris- och 
stresshantering och avlastande samtal i synnerhet kring HOT och VÅLD. 
1996-2013 arbetade jag också som koordinator för kristeamen på SOS 
International i Köpenhamn. 
Psykologkraft AB ingår i Competense Compagniets nätverk och har också 
samarbetsavtal med Malmö Högskola 
Se gärna LinkedIn
 
 

Kontakta mig

20160101 förlängde Region Skåne vårdavtalet Hälsoval psykoterapi lång där man kan få 25 samtal. Kontakta VC och primärvårdsläkare för remiss
Helsingborg 20160201

Visa hela inlägget »