Företagskonsult

Jag har rehabiliteringssamtal med personal som pga arbetsskador eller sjukdom har varit sjukskrivna kortare eller längre tid från sitt arbete. Psykolog samtalen är av jagstärkande karaktär för att stärka självförtroendet och arbetsförmågan.

Jag tar också fram stressprofiler i ett förbyggande syfte på en arbetsplats 

Jag utreder och kartlägger också konflikhändelser som på ett avgörande sätt hindrar arbetsplatsen/personalen att fungera funktionellt tillsammans. 

Jag genomför också olika former av utredningar och tester antingen som ett led i personalbedömning, rekrytering eller personalutveckling.

Medverkar i utvecklingssamtal och coaching individuellt eller i grupp.

Jag arbetar i samverkan med företag så som Feelgood,  Knutpunktens läkargrupp, Höganäs, Scandlines Malmö Universitet, Helsingborgs stad, Ikea m fl