Krisjour

Jag har lång erfarenhet i organisering av sk första krishjälp och avlastningssamtal i samband med traumatiska händelser såsom svåra olycksfall, dödsfall, våldshändelser. 1989 fick jag ansvar för att utveckla krisberedskapen vid Trelleborg sjukhus i samarbete räddningstjänsten i Trelleborg, Svedala och Vellinge kommun. Jag har utbildat personal inom Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Civilförsvaret, skolor och ett stort antal företag i krishantering. Jag var koordinator för svenska, norska och danska kristeamen vid SOS International i Köpenhamn (se SOS Kristeam) och genomfört ett stort antal krisinsatser utomlands och i Sverige. Möjlighet till etablering av krisjour finns.