SOS-Internationals krisberedskap inleddes 1993 först i samarbete med Röda korset. 1996 bildades egna kristeam från Sverige, Danmark och Norge och består idag av 12 krismedarbetare. Gruppen bestod främst av psykologer samt socialarbetare och sjuksköterskor. Temamedlemmar hade specialutbildning i kris- och trauma hantering.

 

Målsättningen var att ge omedelbart krisstöd för att påbörja en bearbetning av svåra traumatiska upplevelser till enskilda, grupper, familjer eller barn. Syftet var således att hjälpa de drabbade att hantera sina olika krisreaktioner i en kaotisk situation så att de tryggt kan resa hem.

Det kunde gälla våld, sexuella övergrepp, olyckshändelser och plötsliga svåra sjukdomar. I de flesta uppdrag hade någon eller några personer skadats mycket allvarligt eller avlidit. I varje uppdrag ingår både att prioritera krisåtgärder och göra en bedömning vilka som behöver hjälp först om det finns flera som är drabbade.

 

Varje krismedarbetare hade14 dagar jour ca varannan månad då de skall vara tillgängliga 24 timmar per dygn. Inom 3 timmar ska de kunna vara på väg till ett uppdrag utanför Norden.

 

Beroende på traumats omfattning och karaktär kunde flera krismedarbetare resa ut tillsammans samt kompletteras med läkare och en koordinator från SOS. I vissa ärenden gavs enbart krisstöd per telefon.

 
Under 1996-2013 ingick jag i svenska kristeamet och var också k
oordinator för samtliga kristeam inom SOS International a/s