Utbildningar

Jag kan erbjuda:
Utbildning, handledning och organisering av katastrofpsykologisk beredskap, kris-, konflikt- och stresshantering för personal. Att skapa en beredskap och krismedvetenhet blir ett allt viktigare instrument i att förebygga starka efterreaktioner och underlätta för att komma tillbaka till vardagen och arbetet igen efter en kris eller trauma. Jag föreläser om HOT och Våld, Sårbarhet och Goda krafter efter Tsunamin, Stress och krishantering i vardagen.


Jag har studiedagar och föredrag på temat:

- HOT och Våld
- Myten om vår osårbarhet
- Förebyggande åtgärder vid stress och krishantering
- Faktorer som påverkar våra reaktioner
- Briefing – Mentalförberedelse, mentalträning
- Reaktioner på kort och lång sikt
- Avlastningssamtal - Vad är det?
- Första krishjälp
- Vårt behov av ritualer och ceremonier
- Hur organiserar vi en kris- och katastrof beredskap? (övningar)
- Hantering av akut stress och konflikter på arbetsplatsen
- Vardagspsykologi, om människans beteende, behov, försvar
- Reaktionsmönster, ledning/grupprocesser
- Psykosocial arbetsmiljö

- Personlighetsstörning och brottsprofiler