Psykoterapi samtalen
kan vara av jagstärkande karaktär, lösnings fokuserad,krisbearbetande pga trauma, sorg, hot och våld, sjukdom samt kognitivt bearbetatande (KBT) Samtalen syftar till att skapa en känslomässig ventil, kognitivt förståelse och perspektiv över sin situation i nuet och tidigare erfarenheter som man har i livet.