Om Psykologkraft AB

Psykologkraft AB bildades 1993 av mig Åke Iwar, leg psykolog, leg psykoterapeut, 
handledare i psykoterapi samt KBT,Hypnos och EMDR kompetens 
Verksamheten innehåller främst psykoterapi, krissamtal,jag stärkande samtal, mentalträning.
Verksamheten riktar sig til enskilda och företag vid behov av psykisk samtalshjälp. 
Konsultuppdrag sker främst i form av rehabilitering av personal bl a i samband med stress.
Åke Iwar handleder polis, socialarbetare och vårdpersonal i frågor kring HOT och Våld samt
erbjuder utbildning i katastrofberedskap och konflikthantering. 
Åke Iwar är koordinator för kristeamen på SOS International i Köpenhamn samt ingår i
Skandias Lifeline nätverk, Norsk Flygambulans. Psykologkraft AB samarbetar med 
Competens Compagniet

Mottagning

Jag har min mottagning centralt i Lund. ( se hitta.se) Jag kan erbjuda individuella krissamtal liksom längre samtalskontakter (psykoterapi) vid allvarlig stress eller kriser. Det finns också möjlighet till stöd- och utvecklingssamtal i samband olika förändringar på arbetsplatsen.

Jag har vårdavtal med Region Skåne (Mellersta Skåne) genom Carema där man kan söka via remiss från Primärvården, Psykiatrin, eller egen remiss. Högkostnadsskydd och frikort gäller.Mottagning


Stora Gråbrödersgatan 16, 3 tr
222 22 LUND

Mbt: 070-592 98 71

E-post: ake.iwar@psykologkraft.se