I samband med kortare en längre sjukskrivning pga stress, nedstämdhet eller ångest kan jag erbjuda konsultation och samtalsstöd för att återfå arbetsförmågan igen. Jag samarbetar nära med företags och distriktsläkare som komplettering till ev medicinering. Psykolog samtalen är främst av jagstärkande karaktär och där KBT och mentalavslappning också är viktiga rehabiliterande hjälpmedel.