Nyhet 20181221

Vårdavtalet Hälsoval Psykoterapi med Region Skåne är från 20181231 avslutat.   
Min mottagning finns nu på
Norra Rönnebergvägen 317
utanför Landskrona
Dock kommer min verksamhet fortsätta med fokus på privata och företagsavtal som tidigare.