Nyhet 20181221

Vårdavtalet Hälsoval Psykoterapi med Region Skåne är från 20181231 avslutat.     Min verksamhet kommer därefter fokucera på privata och företagsavtal gällande Psykoterapi, samt Handledning och Utbildning vid trauma, krishantering, sorge-processer och vid hot och våld händelser

Etiketter: 20171228